ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT. PREDIMENSIONAMENT I CÀLCUL DE SECCIONS MÈTODES SEG

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT. PREDIMENSIONAMENT I CÀLCUL DE SECCIONS MÈTODES SEG

PREDIMENSIONAMENT I CALCUL DE SECCIONS. METODES SEGONS EHE-08

GÓMEZ BERNABE, PEPA / GÓMEZ SERRANO, JOSEP

18,20 €
IVA inclós
Disponible en 1 setmana
Editorial:
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CATALUÑA 1-15
Any d'edició:
2013
Matèria
Arquitectura
ISBN:
978-84-7653-967-5
Pàgines:
182
Enquadernació:
Rústica
Col·lecció:
UPCGRAU

Presentació
Índex
Introducció
1.Característiques dels materials
1.1 Característiques del formigó armat
1.2 Propietats mecàniques del formigó
1.3 Propietats mecàniques de l'acer
2.Predimensionament de seccions a flexocompressió
2.1 Flexocompressió composta o esbiaixada (pilars)
2.2 Flexió simple i fletxes (jàsseres)
2.3 Exemple
3.Càlcul en trencament
3.1 Hipòtesis bàsiques
3.2 Procés general
3.3 Exemple
3.4 Dominis de deformació
3.5 Representació gràfica
4.Flexocompressió composta
4.1 Generació d'àbacs
4.2 Comprovacions anteriors a l'armat d'una peça comprimida
4.3 Comprovacions generals de l'armadura en pilars o peces
comprimides
4.4 Exemple d'armat del pilar P4 a flexió composta
5.Conceptes de guerxament
5.1 Possibilitat de guerxament
5.2 Resolució segons el mètode aproximat
5.3 Exemple
6.Flexocompressió esbiaixada
6.1 Flexocompressió composta-flexocompressió esbiaixada
6.2 Representació gràfica. Àbacs adimensionals
6.3 Disposició recomanable de les armadures
6.4 Comprovacions generals de l'armadura en pilars o peces comprimides
6.5 Exemple
6.6 Càlcul de l'armadura col·locada a les dues cares perpendiculars al pla del pòrtic secundari.
6.7 Càlcul de l'armadura col·locada repartida uniformement a les quatre cares.
7.Flexió simple
7.1. Hipòtesis bàsiques del càlcul en trencament
7.2. Procés general
7.3. Exemple
7.4. Dominis de deformació en flexió simple. Generació d'àbacs
7.5. Teorema d'Ehlers
7.6. Ancoratges
7.7 Comprovacions generals de l'armadura en jàsseres o peces sotmeses a flexió
7.8 Exemple. Armat de seccions a flexió simple
8.Esforç tallant
8.1 Existència o aparició de l'esforç tallant
8.2 Efectes de l'esforç tallant
8.3 Absorció de l'esforç tallant
8.4 Comprovacions
8.5 Procés de càlcul
8.6 Zonificació de l'estrebat
8.7 Exemple. Armat de seccions a l'esforç tallant
9.Exemples d'aplicació
9.1 Pilar número 2, planta baixa
9.2 Pilar número 3, planta àtic
9.3 Pilar número 5, planta soterrani
9.4 Jàssera 1-2-3, planta 3a
9.5 Jàssera 9-10-11-vol, planta 3a
10.Taules, diagrames adimensionals i àbacs roseta
10.1 Nomogrames per obtenir el coeficient ?
10.2 Taula de seccions i capacitats mecàniques dels acers
10.3 Diagrama adimensional per a flexocompressió composta (d=0,10·h)
10.4 Àbac en roseta per a flexió esbiaixada. Armadura a dues cares (?=0,0 fins a ? = 0,6)
10.5 Àbac roseta per a flexió esbiaixada. Armadura a dues cares (?=0,8 fins a ? = 1,4)
10.6 Àbac en roseta per a flexió esbiaixada. Armadura a quatre cares (?=0,0 fins a ? = 1,4)
10.7 Diagrama adimensional per a flexió simple. fyk=400-500 N/mm2 181

Actualment el suport informàtic és imprescindible i d'ús quotidià per al professional del sector de l'edificació. Com a conseqüència d'això, algunes normes, com ara la Norma espanyola de formigó armat i pretesat per a estructures d'edificació (EHE-08), han evolucionat i introdueixen canvis significatius en diferents temes, que tracten de manera molt més minuciosa i complexa que no pas en les versions anteriors. L'objectiu d'aquesta publicació, adaptada a la normativa EHE-08, és sintetitzar els conceptes fonamentals dels mètodes de càlcul i complementar-los amb l'aplicació pràctica sobre els diferents elements d'una mateixa estructura. Així doncs, aquesta obra no vol ser un gran tractat sinó una guia bàsica sobre el coneixement de les hipòtesis i el procés del càlcul de formigó armat, de manera manual o mitjançant ordinador. Amb aquest objectiu, els diferents temes s'exposen d'una manera assequible, gràfica i, sobretot, molt pràctica, per tal que sigui una eina útil tant per a l'estudiant com per al professional que cerca exemples, mètode, simplificació, comprensió, característiques que pocs textos i normatives ofereixen, ara per ara.